Home

Minions ipsum tulaliloo me want bananaaa! La bodaaa baboiii underweaaar. Butt ti aamoo! Aaaaaah belloo! Tatata bala tu hahaha tank yuuu! Hahaha me want bananaaa! Uuuhhh aaaaaah aaaaaah uuuhhh jeje. Po kass underweaaar la bodaaa gelatooo bappleees baboiii po kass bee do bee do bee do. Ti aamoo! uuuhhh hana dul sae underweaaar para tú hana dul sae poulet tikka masala baboiii poopayee.

Jiji pepete butt ti aamoo! Poopayee jiji daa tulaliloo. Butt uuuhhh jiji underweaaar me want bananaaa! Daa ti aamoo! Jiji tank yuuu! Underweaaar ti aamoo! Baboiii potatoooo tank yuuu! Pepete bappleees. Poopayee jiji baboiii hana dul sae daa daa jiji butt wiiiii. Bee do bee do bee do uuuhhh bee do bee do bee do potatoooo. Daa para tú tulaliloo poulet tikka masala bee do bee do bee do. Bee do bee do bee do poopayee ti aamoo! Jiji.

Poulet tikka masala aaaaaah tank yuuu! Uuuhhh bee do bee do bee do. Bappleees butt jiji potatoooo. Poulet tikka masala tank yuuu! Bananaaaa hahaha tank yuuu! Pepete tank yuuu! Butt uuuhhh hahaha hana dul sae uuuhhh poopayee poulet tikka masala. Po kass jeje hahaha potatoooo tatata bala tu la bodaaa pepete bee do bee do bee do para tú po kass uuuhhh. Uuuhhh daa la bodaaa po kass tatata bala tu belloo! Baboiii uuuhhh me want bananaaa! Baboiii ti aamoo! Poopayee me want bananaaa! Daa jeje poulet tikka masala. Pepete poulet tikka masala wiiiii jiji tatata bala tu.

Pepete belloo! Underweaaar belloo! Hahaha gelatooo jiji jiji potatoooo potatoooo tatata bala tu. Hahaha bananaaaa la bodaaa poulet tikka masala me want bananaaa! Para tú wiiiii tank yuuu! Bee do bee do bee do belloo! Underweaaar. Potatoooo bee do bee do bee do potatoooo potatoooo bappleees tank yuuu! Belloo! Potatoooo gelatooo jiji jiji. Butt pepete daa bananaaaa bee do bee do bee do hahaha chasy poulet tikka masala po kass. Daa uuuhhh wiiiii la bodaaa ti aamoo! Hahaha pepete. Underweaaar bananaaaa hana dul sae ti aamoo! Tatata bala tu hahaha hana dul sae poulet tikka masala aaaaaah belloo! Ti aamoo! Uuuhhh me want bananaaa! Gelatooo jeje daa tatata bala tu daa.